اخبار میزهای تخصصی

25تيرعوامل خون
  • 1184
  • .
  • .

عوامل خون

عوامل خون به طور عمده از طریق تنفس وارد بدن مي‌شود. آنها از مصرف عادی اکسیژن توسط سلول‌های خونی جلوگیری كرده و باعث آسیب به بافت‌ها مي‌شوند. این عوامل عبارتند از: سیانید هیدروژن (AC)، سیانوژن کلرید (CK) و آرسین (SA). عوامل خون که به طور عمده از طريق دستگاه تنفسي وارد بدن مي‌شوند، از مصرف عادي اكسيژن توسط سلول‌هاي خوني جلوگيري مي‌کنند. عوامل خون شامل سیانید هیدروژن (AC)، سيانوژن كلرايد (CK) و آرسین (SA) است. شکل 1-5 ساختارهای عامل خون را ، و جدول 1-6 خواص آنها را نشان مي‌دهد(7).

جدول ‏16- خواص متداو‌ل‌ترين عوامل خون و خفه كننده(7)

عامل

فرمول مولکولی

CAS#

جرم مولکولی

فشار بخار a(mmHg)

فراریت a(mg/m3)

دانسیته بخار

بو

LCt50 (mg-min/m3

 ICt50 (mg-min/m3)

AC

HCN

74-90-8

27.03

0.072

1,080,000 (250C)

0.99

بوی شبیه به بادام تلخ

2000-4500b

متغیر با غلظت

CK

CNCl

506-77-4

61.48

0.24

گاز

2.2

بوی تند و سوزش آور

11,000

7,000

SA

AsH3

7784-42-1

77.93

0.29

30,900,000 (00C)

2.69

بوی ملایم شبیه به بوی سیر

5000

2500

CG

COCl2

75-44-5

98.92

0.0109 (250C)

4,300,000 (7.60C)

3.4

شبیه به بوی علف، چمن یا ذرت سبز تازه-

3200

1600

DP

C2Cl4O2

503-38-8

197.85

0.087

45,000

6.8

شبیه به بوی علف، دانه یا ذرت سبز تازه

3000 (در حال استراحت)

1600 (در حال استراحت)

a در 200C

b مقادیر LCt50 و  ICt50 با توجه به غلظت متغیر است به دلیل میزان سم زدایی بالا که در این فرایند بدن HCN زا به ترکیبات غیر سمی تجزیه مي‌کند.

هیدروژن سیانید و سیانوژن کلراید

AC  و CK مایعات بی‌رنگ با بوی‌های متمایز هستند. تراکم بخار AC کمی کمتر از هوا است در حالی که CK سنگین‌تر است. AC به علت محتوای سیانید بالاتر، سمي‌تر از CK است. AC باعث جلوگیری از واکنش آنزیم سیتوکروم اکسیداز مي‌شود که مصرف اکسیژن را در جریان خون هدایت مي‌کند. پس از مواجهه، میزان تنفس فرد افزایش مي‌یابد که به نوبه خود منجر به استنشاق دوز بيشتر مي‌شود. در غلظت‌های بالا، افراد در معرض خطر ممكن است در کمتر از 15 ثانیه کشته شوند. از آنجا که بدن مي‌تواند  ACرا به سرعت سم‌زدایی كند، LCt50  آن با توجه به غلظت در زمان مواجهه متفاوت است. همانطور كه در جدول 1-6 نشان داده شده است در غلظت   mg / m3 200 AC  LCt50 2000 mg-min / m3 مي‌باشد. اثرات  CKدر عمل مصرف اکسیژن مشابه AC است. در مقایسه با AC، CK  سبب تنفس پايين به علت تحریک شدید آن و اثرات خفگی آن مي‌شود(7).

تری هیدرید آرسنیک

AsH3، همچنین شناخته شده با عنوانSA ، باعث آسیب کبد و کلیه‌ها مي‌شود. در اين حالت قرار گرفتن در معرض نور سبب سردرد و ناراحتی مي‌شود. مواجهه با دوزهای بالا باعث سرد شدن بدن، تهوع و استفراغ مي‌شود در اين حالت به سلول‌های خونی آسيب وارد مي شود و کم خونی و مرگ ناگهانی را در پي دارد. SA داراي بيشترين VP و فراريت بوده و با سرعت بسيار بيشتري از سه عامل رايج خون پراکنده مي‌شود(7).

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد