اخبار و اطلاعیه ها

13مردادبرگزاری رزمایش فجر 4
  • 896
  • .
  • .

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..الاعظم (عج) با بهره گیری از پشتوانه علمی تخصصی خود در مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی بقیه ا.. و توانمندی‌های ویژه درمانی در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه ا..الاعظم (عج) در راستای نمایش بین المللی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه سوانح و تهدیدات شیمیایی در چهارمین کنگره آسیاپاسیفیک طب نظامی مهرماه 1397 به انجام مانور Full-scale پاسخ پیش بیمارستانی و بیمارستانی با هدف تمرین تکنیک های پاسخ مبادرت ورزید.

سناریوی مانور توسط تیم های تخصصی و اساتید مجرب با برگزاری جلسات متعدد تدوین گردید و هماهنگی سازمان‌های اورژانس، آتش نشانی، پلیس و عملیات سپاه به همراه کلیه مراحل آمادگی تیم‌های تخصصی داخلی طی برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام پذیرفت.

فرایند رفع آلودگی و درمان پیش بیمارستانی شامل تریاژ و درمان مصدومین در صحنه حادثه با حضور سازمان های متولی، برپایی مرکز فرماندهی حادثه در جهت مدیریت صحنه، تقسیم وظایف، نظارت بر انجام فرایندها و ایجاد هماهنگی های لازم انجام گرفت.

بیمارستان با فعال سازی سامانه فرماندهی سانحه و اورژانس شیمیایی و با حضور تیم های درمانی تخصصی با رعایت ملزومات پیشگیری از آلودگی ثانویه،  فرایند تریاژ مجدد، رفع آلودگی ثانویه و درمان پیشرفته را برطبق دستورالعمل های استاندارد تمرین نمود.

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..الاعظم (عج) به عنوان قطب شیمیایی کشور در راستای ارتقاء توانمندی‌های خود با برگزاری مانور‌ها و تمرینات در سطح استانداردهای بین المللی، نقش انکارناپذیری در معرفی جایگاه نیروهای مسلح در فرایند مدیریت و پاسخ به سوانح کشور و درکنار آن  نمایش قابلیت های جمهوری اسلامی ایران در جهان، دارا می باشد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد